Προσλήψεις 6 ατόμων στη ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό στη Σάμο, τη Ζάκυνθο, το Ναύπλιο και την Κεφαλονιά.

  • Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Σάμου
  • Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Ζακύνθου

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 26/06/2018 έως καιι 06/07/2018

  • Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Ναυπλίου

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 26/06/2018 έως και 05/07/2018

  • Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Κεφαλονιάς

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 26/6/2018 έως και 5/7/2018


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΕΔΔΗΕ


Πηγή